Postup registrace v hypotečním bytě - koho se můžete zaregistrovat, potřebné doklady a omezení

Hypoteční úvěr - druh úvěru, ve kterém je částka přijata na zajištění nemovitosti. To vám umožní okamžitě se stát majitelem a zaplatit. Často při zpracování úvěrové smlouvy s bankou vyvstává otázka, zda je možné se zaregistrovat v hypotečním bytě. Chybný názor je, že dlužník nemá pravomoc registrovat se, dokud nebude úvěr zaplacen v plné výši, což je porušení práv. Na státní legislativní úrovni neexistují žádné oficiální zákazy.

Registrace v hypotečním bytě

Podpisem smlouvy s bankou automaticky souhlasíte se všemi požadavky do splatnosti výše úvěru. Státní legislativa nestanoví omezení registrace v hypotečním bytě nebo jiné nemovitosti, například chalupě. Pokud věřitel učiní prohlášení o zákazu registrace, měli byste se obrátit na příslušné soudní orgány. Předpisy některých úřadů pro cestovní pas stanoví ustanovení o potřebě osvědčení, souhlasu věřitele před registrací bydliště.

Kdo je vlastníkem

Skutečným vlastníkem hypoteční nemovitosti je dlužník, občan sám. Banka je hypotékou, má právo na některá omezení, která budou diskutována níže. Pokud se dlužník rozhodl koupit bydlení s úvěrovými fondy, tato metoda činí kupujícího stejným vlastníkem jako při koupi nemovitosti z vlastních prostředků. To je uvedeno ve federálním zákoně 346 části 1 zákona o hypotečních úvěrech, článek 29. Když omezení předložená věřitelem, stojí za to zvážit, že musí být v souladu s právními předpisy Ruské federace.

Co zákon "Hypotéka"

Než se zeptáte, zda je možné se zaregistrovat v hypotečním bytě, měli byste se seznámit s federálním vyhláškou o hypotékách spolehlivě se spolehnout na fakta, znát svá práva, pokud se vyskytnou problémy s různými institucemi:

 1. Smluvní věřitel má právo užívat majetek zastavený v rámci hypoteční smlouvy. Občan má právo užívat majetek k určenému účelu. Příkazy v hypoteční smlouvě, které porušují práva vlastníka, jsou porušeny, jsou nezákonné. Poskytuje pouze nepřípustnost zhoršení nemovitosti nebo snížení její hodnoty. Vyloučeno je pouze přirozené opotřebení majetku.
 2. Zástavce má základ pro nabývání příjmů z nemovitostí. Věřitel (hypoték) na to nemá nárok bez poskytnutí takových podmínek hypoteční smlouvou.

Mohu registrovat osobu v hypotečním bytě

Je přípustné předepisovat třetí strany - kontroverzní záležitost. Hypoteční registrace pro blízké příbuzné - nerušené právní občanské právo. V opačném případě je lepší registrovat nového rezidenta se souhlasem banky písemně. Pro banku a majitele je výhodnější vyhnout se soudním sporům. V případě nedodržení podmínek smlouvy však majitel riskuje, že bude mít za následek brzdění - předčasné splacení úvěru, později je možné úplné vyhoštění.

Omezení registrace

Jakékoli kontroverzní spory mezi stranami dlužník-banka souvisí s nedostatkem jasně definovaných práv v procesu hypotečních úvěrů. Je nutné důkladně se zabývat každým předepsaným stanoviskem majiteli, aby se zabránilo nezákonnému řízení. To je nutnost před podpisem smlouvy, získání úvěru. Všechna pravidla, která každá úvěrová organizace je, se spoléhá na vlastní zájmy. Po uzavření smlouvy se dlužník zavazuje dodržovat stanovená pravidla.

Jaká omezení může věřitel uplatnit:

 1. Úvěr je vydáván za podmínek bydliště majitele (možnost registrace není problém).
 2. Při registraci dětí v obytném prostoru je dlužník povinen napsat souhlas s cílem propustit dítě, pokud je dluh.
 3. Předepsané omezení registrace třetích osob podle stupně příbuznosti.
 4. Podmínky s potenciálními blízkými příbuznými, kteří mají právo na registraci, mohou být ve smlouvě stanoveny s nároky věřitele, včetně jejich souhlasu.

Práva dlužníka

Ačkoliv pro dlužníka neexistují žádná jasná pravidla, která jsou uvedena v právních předpisech o hypotékách, bezpečnými podmínkami pro uzavření hypoteční smlouvy budou:

 • zjištění maximálního množství informací o potenciálním věřiteli;
 • pečlivé prostudování všech ustanovení smlouvy, v případě nejednoznačnosti - jejich koordinace s úvěrovými pracovníky;
 • podle podmínek stanovených bankou;
 • dohodnout se, zda je možné se registrovat v hypotečním bytě třetím osobám, příbuzným apod. aby se předešlo nedorozuměním, udělejte certifikát o souhlasu.

Kdo může být zaregistrován v hypotečním bytě

Povolení registrovat manžele, rodiče, děti a blízké příbuzné obecně poskytuje věřitel snadno. Toto je zákonné právo vlastníka nemovitosti. Pokud jde o registraci třetích osob, banka nesmí žadateli poskytnout dlouhou odpověď. V případě, že povolení není získáno, neautorizované rozhodnutí o registraci třetích osob, bude mít banka důvody pro ukončení smlouvy nebo uložení uzavření na hypoteční nemovitosti.

Okamžitá rodina a manžel

Banka může předepsat doložku o povinné žádosti při registraci bydliště nejbližšího příbuzného. Mezi ně patří rodiče, manželé, děti, bratři a sestry - nejbližší rodinní příslušníci. Je však třeba vzít v úvahu, že je to v rozporu se stávajícími federálními právními předpisy. Někdy banky žádají o informace o lidech, kteří mají právo se zaregistrovat, čímž se minimalizuje riziko nedodržování pravidel.

Je možné zaregistrovat děti

Mnoho dlužníků zeptat, zda je možné zaregistrovat dítě v hypotečním bytě. Určitě je to povoleno z hlediska legislativy. Registrace dětí by v tomto případě měla být stejná jako u běžného bydliště ve vlastním bydlení. Jen mějte na paměti, že může existovat další podmínka pro propuštění dětí předepsaná dohodou s bankou, je-li vlastníkem dlužník, nebo nejsou-li splněny stanovené podmínky.

Dočasná registrace v hypotečním bytě

Pokud jde o příkazy k dočasnému pobytu, právní předpisy neexistují, a proto před registrací povolení k přechodnému pobytu pro příbuzného nebo třetí osobu je vhodnější požádat o úvěrovou instituci, kde je hypoteční úvěr přijat. Maximální doba přechodného pobytu je 5 let. Pro třetí osoby poskytují banky tuto formu registrace pobytu často. Volná registrace takového občana nebude zákonná.

Jak se zaregistrovat v hypotečním bytě

Postup registrace:

 1. Majitel podá návrh na registraci jiné osoby. V tomto případě údaje, míra vztahu.
 2. Posouzení žádosti.
 3. Po kladné reakci se majitel obrátí na cestovní kancelář s nezbytným balíčkem dokumentů.

Jaké dokumenty jsou potřebné pro registraci

Registrace trvalého pobytu vyžaduje balíček dokumentů:

 • Pas občana Ruské federace. Pro nezletilé od 14 let - také povinné.
 • Pro vojenskou službu - vojenské ID.
 • Pokud neexistuje povolení k pobytu, podívejte se na seznam z předchozího místa bydliště
 • Manželský certifikát pro pár.
 • Rodný list pro děti.
 • Kopie osvědčení o vlastnictví nemovitostí.
 • Kopie stránky hypoteční smlouvy, kde jsou podmínky registrace třetích stran.
 • Písemný souhlas věřitele.

Zanechte Svůj Komentář